Quy định lắp đặt đèn chiếu sáng sự cố trong phòng cháy chữa cháy (2)