Chính sách và quy định chung

A. Quy định và hình thức thanh toán

Tìm hiểu tại chuyên mục quy định và hình thức thanh toán tại website theo link https://lightingviet.com.vn/thanh-toan-linh-hoat/

B. Chính sách vận chuyển, giao nhận

Tìm hiểu tại chuyên mục chính sách giao nhận vận chuyển tại website theo link https://lightingviet.com.vn/giao-hang-toan-quoc/

C. Chính sách bảo hành

Tìm hiểu tại chuyên mục chính sách giao nhận vận chuyển tại website theo link https://lightingviet.com.vn/giao-hang-toan-quoc/

D. Chính sách đổi/ trả hàng và hoàn tiền

Tìm hiểu tại chuyên mục chính sách đổi trả hàng hoàn tiền tại website theo link https://lightingviet.com.vn/chinh-sach-doi-tra-hoan-tien/

E. Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Tìm hiểu tại chuyên mục chính sách bảo mật thông tin tại website theo link https://lightingviet.com.vn/chinh-sach-doi-tra-hoan-tien/