Đèn đường led oem philips m15 200W

Đèn đường led OEM Philips M15 200W LTV