Đèn đường led oem philips m15 150W

Đèn đường led OEM Philips M15 150W LTV