Đèn nhà xưởng cảm biến UFO-min

Đèn nhà xưởng cảm biến UFO 100W