Đèn pha led cẩu tháp 400W-min

Đèn pha led cẩu tháp 400W