M36-UD-1-min

Đèn M36 40W ứng dụng chiếu sáng cho khách sạn