Mang den chao doi inox 0.6

Máng đèn led chao đôi inox 2x0.6m