Đèn led âm trần AT30 30W

Đèn LED âm trần AT30 195/30W