Đèn pha led cầu lồi 250W-min

Đèn pha led cầu lồi 250W