Đèn pha led cầu lồi 200W-min

Đèn pha led cầu lồi 200W