Đèn rọi ray 30W vỏ đen Kingled-min

Đèn rọi ray 30W vỏ đen Kingled