Mang don chao inox

Máng đèn led chao đơn inox 1x1.2m