Mang den noi 2×1.2

Máng đèn led nổi tán quang 2x1.2m