Mang am tran 2×1.2

Máng đèn led âm trần tán quang 2x1.2m