Mang den led 4×0.6

Máng đèn led nổi tán quang 4x0.6m