Mang den led 3×0.6

Máng đèn led âm trần tán quang 3x0.6m