Mang am tran 2×0.6

Máng đèn led âm trần tán quang 2x0.6m